Genemuiden, 7 juni 2017 

Geachte relatie,

Afgelopen periode is ons bedrijf getroffen door een groot verlies.
Henri Winter, directeur, is na een kort ziekbed op 31 mei overleden.
Henri runde zijn bedrijf Winteroil al 20 jaren samen met zijn vrouw Ingrid.
Zij zal dan ook, samen met het team, alle bedrijfsactiviteiten voortzetten.
Per 3 juli komt Gert Bosman als bedrijfscoördinator, het team versterken. 
Hij zal de werkzaamheden van Henri gaan overnemen. 
Gert komt uit een soortgelijke functie, heeft de kennis en ervaring passend bij ons bedrijf. 

We blijven voor spoedorders en buiten kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06-51407340 

Tijdens kantooruren zijn we voor alle vragen, bestellingen etc. bereikbaar op telefoonnummer 038-3855630 

Graag deze brief verspreiden binnen uw bedrijf, zodat de juiste personen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Winter
Team Winteroil
Winter’s Oliehandel Genemuiden